banner_blog2.jpg
Shadow

胡民祥 美國陳文成教授紀念基金會理事 

想講
你莫去
料未到
一去二十年

你飛出松山的秋天
我四十外
如今
四十外的是你

知影你有
二個千金抹牛油
食麵包配牛奶
唔知有愛食
燒肉粽無?

聽講啥物?
海外有烏名單的飛鳥
敢是那像?
曾文溪埔飛天的烏秋
唔拘
烏秋雖然秋天後消失
總是若到春天
怹會佫飛轉來嘉南平原

恁內公外媽看無你
春天時常問起
到九十外猶原無影
怹只好先轉去

想講
你莫去
想未到
一去二十年

到今
猶原是
失蹤的烏秋

寫佇茉里鄉1993.6.6

 

台語詩欣賞